KONGRES BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

… to największe w Polsce cykliczne forum dyskusyjne przedstawicieli banków, regulatorów, doradców i ekspertów z zakresu bankowości detalicznej.

Od dziewięciu lat stanowi on kluczową platformę wymiany myśli i doświadczeń dla ponad 450 uczestników. Kongres skupia się na wyzwaniach sektora, identyfikuje problemy i proponuje rozwiązania stymulujące rozwój i zwiększające jego bezpieczeństwo. Jest on częścią Europejskiego Kongresu Finansowego, otwartej debaty o bezpieczeństwie finansowym i zrównoważonym rozwoju Europy i Polski.

https://kbd.projektekf.pl/