Inna konferencja, ale przekaz taki, jak dzisiaj na Kongresie Bankowości Detalicznej. Nasze bankowe „iteracyjne” wysiłki wprowadzania innowacji skazane są na niepowodzenie. Korzystamy z nowych technologii, ale dostarczamy tradycyjne produkty. Nadal myślimy kategorią „oddział bankowy”, nawet, jeżeli jest on już w postaci smartphone. Prawdziwy postęp do powrót do podstaw. Czego oczekuje nasz klient i jakie technologie możemy zastosować. Stosując taką metodę możemy zaplanować lot na marsa (Elon Musk), oraz zbudować znacznie większy niż VISA system płatności (Jack Ma). Bank 4.0 to bankowość bez banku, rozumianego jako fizyczny oddział bankowy.