„Świat płonie – nie czas na spory”

„Świat płonie – nie czas na spory”

Co prawda temat tzw. Tarczy Antykryzysowej został już opisany wielokrotnie, jednak chciałbym zwrócić uwagę na kwestie znajdujące się poza samą zawartością merytoryczną Ustawy. Całość działań wokół Ustawy uważam bowiem za utraconą szansę nie tylko na skuteczne wsparcie...