„Świat płonie – nie czas na spory”

„Świat płonie – nie czas na spory”

Co prawda temat tzw. Tarczy Antykryzysowej został już opisany wielokrotnie, jednak chciałbym zwrócić uwagę na kwestie znajdujące się poza samą zawartością merytoryczną Ustawy. Całość działań wokół Ustawy uważam bowiem za utraconą szansę nie tylko na skuteczne wsparcie...
„Singularity is here now.”

„Singularity is here now.”

Ray Kurtzweil, called by some “Nostradamus of digital era”, predicted that in 2045 the World is going to reach singularity point in technology growth. That is supposed to happen due to ability of AI. Maybe in technology that is going to be true, but I think in our...