Długi czas bez publikacji nie oznaczał, że brakowało inspiracji w moim otoczeniu. Wręcz przeciwnie, było ich tak wiele, że trzeba było je zebrać korzystając z bardziej tradycyjnej formy. Kilka miesięcy pracy mojej i wielu wspierających mnie osób zaowocowało książką, która jest praktycznym przewodnikiem po świecie zmiany. Praktycznym – bo nie koncentrującym się na teoretycznych metodykach, chociaż i one znalazły w książce miejsce dla siebie. Przewodnikiem – bo opisuję miejsca w których byłem wielokrotnie. Miejsca spotykane na drodze zmiany.