Pod hasłem „Innowacje” koncentrować się będziemy na wpływie nowych, dynamicznie rozwijających się dziedzin technologicznych na Nasze życie. Na początek o konieczności wizjonerskiego podejścia. Trudno działać w świecie innowacji, bez szerszej perspektywy. Taką perspektywę prezentuje Ray Kurtzweil. Tym razem o sile połączonych mózgów.